whygopenneymokapotisreparmohe.co

for that interfere this situation..

Category: Rock

Istennek Nevében

27.09.2019
 |  8 Comments

8 thoughts on “ Istennek Nevében

  1. Köszönjük meg Istennek a mai napot és hittel, reménnyel várjuk a holnapot amely jobb lehet, mert Urunknak gondja van ránk. Kedves Istenem, köszönöm a nagy szereteted és áldásodat amit adsz az életünk során. Köszönöm, hogy szeretetednek nincs vége és .
  2. Istennek ezen az egy nevén kívül még több megnevezése, megszólítása van. Ezek olyan nevek, amiken ismerték, mielőtt igazi nevét kijelentette volna az embereknek; vagy egy-egy tulajdonságára utalnak; esetleg olyan istennév, amelyet rá alkalmaztak, miután rájöttek, hogy annak viselője nem isten.
  3. Dicsőség az Istennek / Szolnokiné Jaczkó Xénia / Ösztöndíjas adatlapja “Az angyalok fenn az égben, mennyei nagy fényességben, zengették az éneket: dicsőség az Istennek.” A torontói Szent Erzsébet Plébánia nevében kívánok mindenkinek szeretetteljes ünnepeket és boldog, békés új esztendőt!.
  4. Ennek az istennek a története Jupiter és Plútó testvére volt; mindketten két testvér volt, akik az egeket, az alvilágot és a földi világot uralják. A Neptunusz fontossága számos tiszteletére vezetett, köztük kiemelkedik: a Neptunalia fesztivál, a templomok és áldozatok felismerése az ő nevében.
  5. Istennek van neve! Mi Isten neve? Az embereknek kivétel nélkül van nevük. Sokan még a házi kedvencüknek is adnak nevet! Az emlékirataiban beszámol róla, hogy ben „a Nagy Jehova nevében” megadásra szólította fel ellenségeit. Később, amikor Abraham Lincoln volt az elnök, tanácsadói a hozzá írt leveleikben.
  6. jön az Úrnak nevében” - mondta a tö-meg! Valóban, nagy áldást hozott! Mennybemenetele előtt, Jézus a tanít - ványainak azt a mandátumot adta, hogy hozzá hasonlóan, Isten áldásának hírnö-kei és képviselői legyenek, és tegyenek tanítványokká minden népet, megmu-tatva nekik az örök életre vezető utat (Máté ).
  7. De Mózes így felelt Istennek: ’Tegyük fel, hogy odamegyek Izrael fiaihoz Egyiptomban, és azt mondom, hogy Isten küldött. Mi van, ha megkérdezik, hogy mi a neve? Mit válaszoljak erre?’ Isten azt mondta Mózesnek, hogy mondja meg Izrael fiainak: ’Jehova küldött hozzátok. Jehova az én nevem örökre’ (2Mózes –15).
  8. A Krisztus beszéde lakjék bennetek gazdagon úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dícséretekkel, lelki énekekkel; hálaadással énekeljetek szívetekben az Istennek. Amit pedig szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *